Моля, прочетете внимателно общите условия тук, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия.

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между електронния магазин "Doreanse.bg" (наричан по-долу Doreanse) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна Doreanse.bg (наричан за краткост сайт), като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на Doreanse.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват изцяло да приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Интернет страницата www.doreanse.bg е собственост на "M2M Company Ltd.".

Задължения съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно ЗЕТ и ЗЗП ние от www.doreanse.bg сме длъжни да Ви предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Името и адреса ни – фирма "М2М Къмпани " ЕООД, гр. София 1309, бул. Александър Стамболийски № 205 Б, офис 311
2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка +359 884326368, може да ни пишете на e-mail адрес: m2mcompani@gmail.com.
3. Фирма "М2М Къмпани " ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени, посочени в сайта  www.doreanse.bg, са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността на разходите за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цените на стоките, но може да ги видите в страницата Доставка и плащане.
4. Органа, осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин www.doreanse.bg е Комисията за защита на потребителите.
5. Основната информация и характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
7. Начините за Доставка и Плащане са описани подробно в страницата Доставка и плащане.
8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

РЕГИСТРАЦИЯ

На www.doreanse.bg можете да направите поръчка като гост или като регистриран потребител.

За да се регистрирате, трябва да си изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата база данни за определеното законово време. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона "Поръчай", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

"М2М Къмпани " ЕООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация само и единствено за целите на обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Doreanse.bg се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използва за различни от горепосочените цели.

Правилно попълнената и изпратена чрез www. Doreanse.bg или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 21 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.

Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.

Продуктите, закупени на сайта www. Doreanse.bg, не са предназначени за последваща продажба.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в левове. Към всяка поръчка се прилага фактура.

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Един или повече от поръчаните артикули не са в наличност; при такива обстоятелства представител на Doreanse.bg ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок;

2. Адресът за доставка/фактура е непълен или погрешен;

3. Плащане с карта – поръчката е обработена и предадена на продавача чак след заплащането на дължимата сума от страна на купувача.

Данни за плащане:

Титуляр на банковата сметка: M2M Къмпани ЕООД
Банкова сметка :  Булбанк : BG11UNCR70001524029825

ДОСТАВКА

При поръчка от сайта Doreanse.bg доставката се извършва само на територията на България. Доставката се извършва в рамките на 3 - 5 работни дни и използваме куриерските услуги на фирма Еконт.

Не предлагаме опция "Преглед на пратка преди доставка".

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Стоката се доставя от продавача само на територията на България.
Продавачът се задължава да предостави стоката на купувача с всичките ѝ прилежащи части или евентуални аксесоари според договора за покупко-продажба. При извършване на поръчката купувачът може да избере един от следните начини на доставка на стоката:

- доставка с куриер до адрес, посочен в поръчката;

- доставка с куриер до офис на куриерската фирма, посочен в поръчката.

Продавачът изпълнява своето задължение да достави стоката на купувача в момента, в който я предаде за доставка на куриера, осъществяващ  доставката до купувача.

При условие, че стоката е налична, продавачът я изпраща на купувача до два работни дни, считано от деня на сключването на договора за покупка. В случай, че купувачът избере начин на плащане  различен от плащане в брой, стоката се изпраща до два работни дни, считано от деня, в който е начислено плащането на стойността на покупката по сметката на продавача.

Датите за доставка на стоката, посочени на уеб страницата са информативни. Основават се на очакваните срокове за доставка на фирмите доставчици.
Разходите за пощенски услуги, които купувачът избира при поръчката, се поемат от купувача  и тези разходи се уреждат от актуалния ценоразпис на продавача.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

При отказ от сключен договоp, на купувача ще бъдe възстановенa сумaта без излишно отлагане, а то най-късно в 14-дневен срок, считано от датата, на която продавачът получи съобщение от страна на купувача за отказ от сключен договора.

В случай че продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор. В случай че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.

Право на облага от акция (подарък, намаление или други привилегии) възниква в случай че поръчката отговаря на всички правила на актуално обявената акция. В случай, че купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, това право се анулира. Длъжен е да върне подаръка заедно с продуктите, които не го удовлетворяват. Ако купувачът върне само част от продуктите и стойността на задържаните продукти не надхвърли посочения праг за получаване на право на подарък, той също е длъжен да върне подаръка. В противен случай ще му бъде начислена редовната цена на подаръка.   
За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес: info@doreanse.bg.

РЕКЛАМАЦИЯ

Въпреки че процентът на рекламации е изключително нисък, добре е да знаете, че продуктите от Doreanse.bg са със същата гаранция, каквато е предоставяна от стандартните магазини за бельо. В наш интерес е да уредим Вашата рекламация в най-кратък срок. Продавачът носи отговорност за всички дефекти на продукта, налични при получаването на стоката от клиента. Продавачът не носи отговорност за дефекти, причинени от невнимателна или неподходяща употреба, или механична повреда. При пране и почистване на бельото съблюдавайте символите за пране, приведени от производителя върху етикета.

Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ.

Преди да изпратите рекламацията, моля свържете се с нас за повече информация на телефон: +359 884326368 или на имейл : info@doreanse.bg

Моля, изпратете Вашата рекламация на адрес:

М2М Къмпани ЕООД
бул. Александър Стамболийски № 205 Б, офис 311
София 1309

В пратката трябва да приложите описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупената стока или информация за Вас, с която да идентифицираме Вашата покупка (най-често това е име, на което сме изпратили поръчката или въведен телефонен номер). Mоля, посочете номера на банковата сметка, по която желаете да Ви бъде възстановена сумата по върнатия продукт, в случай че Вашата рекламация бъде призната.

Не забравяйте да ни предоставите пълна информация за контакт с Вас, включително имейл и телефонен номер, на които да Ви уведомим за хода на рекламацията.

Транспортните разходи при връщане на стоката се поемат от клиента. Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета. За изпращане на стоката обратно молим да използвате куриерски услуги, връзка тук : https://www.speedy.bg/bg/speedy-postal-service)

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

DOREANSE има атрактивна програма за своите лоялни клиенти под формата на специални „Промокодове“ за намаления и отстъпки. Тези промокодове важат в период извън други сезоннни и специално обявени ПРОМО акции с предварително зададен срок на валидност.